Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forældresamarbejde og forældrebestyrelser

Som forælder til et barn i daginstitution eller dagpleje samarbejder du i det daglige tæt med personalet. Derudover har alle forældre mulighed for at engagere sig i en forældrebestyrelse. 

Forældresamarbejde

Som forældre arbejder I tæt sammen med personalet i jeres dagtilbud. Samarbejdet foregår på mange forskellige måder i hverdagen.

Her er nogle af de områder, hvor der er brug for et godt samarbejde: 

  • Opstart og indkøring
  • Individuelle samtaler
  • Daglig udveksling af viden i bringe- og hentesituationer
  • Arrangementer som fx forældremøder og sociale sammenkomster
  • Fælles forældrearbejdsdag
  • Digital kommunikation

Et godt forældresamarbejde tager altid udgangspunkt i at fremme barnets trivsel, udvikling og læring.

Hvis I har spørgsmål eller forslag til at udbygge samarbejdet, så tag endelig fat i personalet i det dagtilbud, hvor jeres barn bliver passet. 

Forældrebestyrelser

Bestyrelserne har stor indflydelse. De kan blandt andet:

  • fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde
  • fastsætte principper for anvendelsen af en budgetramme
  • har indstillingsret ved ansættelse af leder og medarbejdere
  • har ret til deltagelse ved lederansættelse

Sådan fungerer forældrebestyrelserne

Find bestyrelsen i de enkelte områder

Hver af de syv områder har en overordnet ledelse og en fælles bestyrelse.Find repræsentanterne i de enkelte forældrebestyrelser og læs mere om, hvad de har arbejdet med.