Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pasning af egne børn

Du har mulighed for at passe dit eget barn, og du kan søge om tilskud til egen pasning. 

Fra dit barn er 26 uger og indtil dets skolestart, har du mulighed for at modtage et tilskud, hvis du passer dit eget barn. 

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at du kan modtage tilskuddet:

  • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt i den periode du modtager tilskud
  • Du skal kunne dokumentere dine danskkundskaber ved at fremvise at du f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået "prøve i Dansk 2" eller tilsvarende
  • Du har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.
  • Du skal have en NemKonto for at kunne få udbetalt tilskuddet
  • Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.
  • Børn der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Hvor stort er tilskuddet?

Ofte stillede spørgsmål