Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Deltidsplads til forældre på barsel

I den periode, hvor I er på orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, har I mulighed for at få en deltidsplads. På den måde kan jeres børn blive passet i op til 30 timer om ugen. Ordningen gælder for husstandens børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart.

Med tilbuddet om en deltidsplads får I reduceret jeres egenbetaling, da I kun betaler for en plads 30 timer i ugen. Jeres børn kan blive passet enten i et kommunalt dagtilbud eller i en selvejende eller en privat institution. 

I kan også benytte denne mulighed hvis I som forældre

  • vælger at genoptage arbejdet delvist
  • afholder fravær i forbindelse med udskudt fravær og ved forældreorlov

I kommunale og selvejende dagtilbud aftaler I selv, hvordan de 30 timer placeres. Mødetiderne skal som udgangspunkt være fastsat for hele perioden. De private institutionerne fastsætter selv tidsrummet.

Du skal ansøge om deltidspladsen via MinPladsanvisning senest to måneder, før du ønsker deltidspladsen. Vær opmærksom på, at du skal opfylde nogle krav for at kunne søge en en deltidsplads.

Du kan kun søge deltidsplads for den periode, du afholder barsel under Barselsloven.

Afholder din ægtefælle eller samlever orlov under Barselsloven udover din orlov, og ønsker I en deltidsplads i denne periode, skal I lave en ny ansøgning.

Deltidsplads 30 timer (Barselsloven) bevilges efter de nye regler fra Beskæftigelsesministeriet, som er trådt i kraft for børn født efter den 02.08.2022.

Læs om ny orlovsmodel for børn født fra 02.08.2022 på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisning & Tilskud, hvis du har nogen spørgsmål.

Retningslinjer