Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Frokostordning

Nogle daginstitutioner har en forældrebetalt frokostordning for børnene, andre steder skal de have madpakke med hjemmefra.

Frokostordning

I daginstitutioner med frokostordning tilbyder kommunen et sundt frokostmåltid. Frokostordningen gælder for alle børn i institutionen og betales sammen med forældrebetalingen for dagtilbuddet. Frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud.

Det er forældrebestyrelsen eller forældrene i enheden, der beslutter, om der skal være en frokostordning. I aldersintegrerede daginstitutioner er det muligt, at der ikke er truffet samme beslutning i vuggestuen som i børnehaven. Derfor kan der godt være en forældrebetalt frokostordning for de 0-2 årige børn, mens de 3-6 årige skal have madpakker med hjemmefra. 

Børn i dagpleje får fuld forplejning som en del af dagtilbudsydelsen.

Mere om frokostordningen