Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Særlig støtte

Vi samarbejder tæt med jer forældre for at sikre, at jeres børn har det godt i vores dagtilbud. Nogle børn har særlige behov, og derfor har kommunen særlige indsatser for at sikre trivsel og læring for alle børn.

Vi tror på, at det er bedst for børnene at forebygge mest muligt, og sætte ind med en tidlig indsats, når vi ser et behov. Det betyder, at de ansatte, der er sammen med jeres børn i dagligdagen, løbende foretager en faglig vurdering af, om jeres barn har behov for ekstra støtte.

Alle vores indsatser og forløb tilrettelægges i tæt samarbejde med forældre og andre voksne, der er tæt på barnet.

På denne side kan I læse mere om nogle af de konkrete muligheder. 

Støtte og rådgivning til børn, unge og deres familier

Alle kan få rådgivning

Alle børn og unge fra 0-18 år og deres forældre kan få råd og vejledning om, hvilken støtte de kan få inden for fx undervisning, sprogvurdering, træning og psykologhjælp. 

Specialbørnehaven Kornvangen

Kornvangen er en specialbørnehave for børn med betydelig og varig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne. Børn på Kornvangen, benytter faciliteterne i Snoezelhuset.

Specialbørnehaven kan også give råd og vejledning til forældre med hjemmeboende børn i målgruppen.

Ressourcepædagoger

Børn fra 0 - 6 år med særlige behov kan få støtte

Ressourcepædagogerne er et tilbud som kommunale og selvejende dagtilbud kan gøre brug af for at hjælpe børn med fx fysiske eller psykiske udfordringer, eller læringsudfordringer.

Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn

Særligt for 1-årige børn i udsatte boligområder

Obligatoriske læringstilbud

Hvis 1-årige børn i udsatte boligområder ikke er optaget i en daginstitution eller den kommunale dagpleje, bliver de indskrevet til et særligt pasningstilbud i Vognsbøl Børnehus. 

Integrationsindsatsen i Børn & Pædagogik

Støtte til tosprogede børn

Hjælp til kommunens medarbejdere

Integrationsindsatsen er et tilbud om vejledning og sparring til pædagogiske ledere, medarbejdere og evt. forældre, der arbejder på at inkludere alle børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Integrationsindsatsen har fokus på at optimere medarbejdernes kompetencer inden for pædagogik, integration og sprogstimulering  i forbindelse med integrationsopgaven.

Der er mulighed for vejledning og sparring på møder eller i forbindelse med besøg på dagtilbuddet. 

Ring til  27 24 12 53 hvis du vil vide mere.