Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Daginstitutioner

Børnehaven er for børn i alderen 3 år og frem til skolestart. De integrerede institutioner har både vuggestue-, småbørns- og børnehavegrupper og modtager derfor børn fra de er seks måneder gamle. 

Du kan vælge mellem to typer institutioner uanset om du vælger en kommunal eller en selvejende institution:

  • Aldersintegreret institution, hvor der både er børn i vuggestue- og børnehavealder
  • Børnehave for 3 - 6 årige

Opskrivningsdistrikter
Se hvad de enkelte opskrivningsdistrikter indeholder her.

Find din nærmeste institution
Med kortet kan du få overblik over de institutioner, der ligger rigtigt placeret for dig. Klik på "knappenålen" for at få mere information.

Du skal låse kortet op for at navigere i det

Sådan skriver du dit barn op til pasning

Vores områder

Vores daginstitutioner er samlet i syv forskellige områder. Hver daginstitution er tilknyttet et område, hvor de har en overordnet ledelse og en fælles bestyrelse.

Du kan læse mere om områderne her:

 

 

Selvejende institutioner

Ud over vores kommunale institutioner, har vi også en række selvejende institutioner.

En selvejende daginstitution er i modsætning til en kommunal daginstitution drevet af en bestyrelse, der består af et flertal af forældre til børn i institutionen. De selvejende institutioner har en driftsaftale med Esbjerg Kommune. Det betyder, at de stiller pladser til rådighed.