Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Styrelsesvedtægter for privatinstitutioner

Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, som Esbjerg Kommune skal godkende.

Vedtægterne skal blandt andet indeholde oplysninger om:

 • Privatinstitutionens formål og målgruppe

 • Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

 • Forældreindflydelse og herunder:

  • principper for privatinstitutionens arbejde

  • principper for anvendelse af budgetrammen

  • indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen

  • indstillingsret ved ansættelse af personale

  • beslutning om fravalg af en sund frokostordning

 •  Den ledelsesmæssige konstruktion 

 •  Det maksimale antal børn fordelt på:

  • 0-2-årige

  • 3-årige frem til skolestart

 •  Lokalefaciliteter

 •  Anvendelse af evt. overskud
   

Søger du eksisterende vedtægter?
Du kan få styrelsesvedtægterne fra de private institutionen ved at henvende dig direkte til dem.
Find oversigten og kontaktinformation her

Lukkedage

Fælles pasning i ferie og på lukkedage

Private institutioner skal stille alternativ pasning til rådighed, hvis de holder lukkedage.