Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bestyrelsen i Midt- og Østerbyen området

Bestyrelsen består af medlemmer valgt blandt forældre og medarbejdere i de enkelte afdelinger.

Der er valg til bestyrelsen én gang om året.

Det er områdelederen og bestyrelsen, der leder Midt- og Østerbyen området.

Områdebestyrelsen er med til at fastsætte principper for områdets arbejde. Det gøres inden for den ramme som byrådet har lagt. Det kan for eksempel være 

  • hvordan vi anvender den børnerelaterede budgetramme
  • hvordan vi samarbejder mellem hjem og dagtilbud
  • principper for vores åbningstider
  • at besvare høringsmateriale udsendt af byråd og politiske udvalg  
  • at udarbejde og evaluere den pædagogiske læringsplan.

Herunder kan du se, hvem der er medlem af områdebestyrelsen. Du kan også læse vores forretningsorden og referater fra bestyrelsesmøderne.

Medlemmer af områdebestyrelsen

Referater 2024

Referater 2023

Referater 2022

Den generelle forretningsorden og styrelsesvedtægt

Områdeledelsen

Her kan du få et overblik over områdelederen og de pædagogiske ledere

Områdeledelsen

Vores bestyrelse

Bestyrelsen er med til at sætte rammerne for måden, vi arbejder på i vores område. Du kan få indflydelse på dit barns pasning ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Forretningsorden og mødereferater

Hvad har bestyrelsen besluttet?

Bestyrelsen beslutter i samarbejde med områdelederen principperne for området.

Se hvad bestyrelsen har besluttet