Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pasningsgaranti

Pasningsgarantien betyder, at børn bosat i kommunen i alderen fra 26 uger til 6 år er garanteret et tilbud, om at blive passet i et af vores pasningstilbud.

Der er pasningsgaranti i alle kommuner i Danmark. Det betyder, at alle børn fra 26 uger til skolestart er garanteret pasning i kommunen, hvis forældrene ønsker det.

Senest tre måneder efter barnet er skrevet på ventelisten, skal kommunen tilbyde en plads. Hvis forældrene ønsker at udskyde behovet for pasning i et dagtilbud, udskydes pasningsgarantien tilsvarende.

  • 0-2 årige tilbydes plads i dagpleje eller kommunal/ selvejende daginstitution.
  • 3 årige – og frem til skolestart tilbydes plads i kommunal/ selvejende daginstitution. 

Pasningsgarantien betyder ikke, at der er garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Esbjerg Kommune tilstræber at tilbyde pasning indenfor en opdeling i fire garantidistrikter:

  • Hjerting – Esbjerg NV og Sædding – Gjesing
  • Midt – og Østerbyen, Tjæreborg – Esbjerg Ø og Jerne – Spangsbjerg
  • Bramming
  • Ribe

Se garantidistrikterne på et kort

I hvert garantidistrikt er der også et antal opskrivningsdistrikter, og i hvert opskrivningsdistrikt er der et antal daginstitutioner og enheder.

Daginstitutioner består ofte af flere matrikler og af 0-2 års grupper og grupper fra 3 år til skolestart, som hver for sig betegnes som en enhed. Et dagplejehjem udgør også en enhed.

Se en samlet liste over kommunens opskrivningsdistrikter, daginstitutioner og enheder. 

Nye regler til børn med søskendefordel og børn med særlige behov

Med virkning fra 20. marts 2023 har Byrådet vedtaget ændrede retningslinjer ved anvisning af pladser til kommunale og selvejende dagtilbud til børn med søskendefordel og børn med særlige behov.