Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Søskendetilskud

Hvis du har mere end ét barn optaget i et dagtilbud, får du automatisk søskendetilskud. Du skal ikke ansøge om tilskuddet.

Du kan få søskendetilskud, hvis du får flere børn passet i:

  • Kommunalt dagtilbud
  • Selvejende dagtilbud
  • SFO
  • Klub
  • Privatinstitution
  • Privat pasningsordning.

Så meget sparer du
Du skal betale fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads er den plads, der er dyrest for kommunen. Derefter betaler du kun halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til. 

Skifter et af børnene institution, får du stadig tilskud, men tilskuddet kan blive flyttet over til et andet barn afhængig af, hvilken plads der er den dyreste.

Søskende på samme adresse
Både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, som bor i samme husstand, bliver regnet som søskende.

For at tilskuddet kan beregnes og derefter fratrækkes forældrebetalingen, skal børnene være registreret under samme regningsmodtager/betaler og være tilmeldt samme folkeregisteradresse.

Særligt for private ordninger
Tilskuddet til børn der er optaget i privatinstitutioner og private pasningsordninger beregnes efter andre regler. Det kan du læse mere om her på siden.

Der ydes ikke søskendetilskud til betalingsfri klubtilbud eller til private SFO'er eller førskoler.

Særligt om søskendetilskud i private ordninger