Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tilskud til fleksibel pasning

Du kan søge om tilskud til fleksibel pasning, hvis du har dokumenteret behov for pasning udenfor almindelig åbningstid i dagtilbud. 

Tjek om du lever op til kravene

Du kan søge om tilskuddet ved at logge ind her:

Vær opmærksom på, at du skal opfylde de krav, der gælder for kombinationstilbud for at kunne modtage tilskuddet.

Størrelsen på dit tilskud

Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af timer pr. uge/måned, og hvor stor den månedlige udgift til børnepasningen er. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af udgiften til den fleksible pasning. Tilskuddet nedsættes den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3. år.

Det maksimale tilskud pr. måned fra 01.01.24

  • 130 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 0-2 år
  • 83 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 3-5 år

Det maksimale tilskud pr. måned fra 01.01.23

  • 138 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 0-2 år
  • 79 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 3-5 år

Derudover gives også søskendetilskud

Få overblik over de gældende takster