Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tilskud til privat pasning

Du har mulighed for at vælge privat pasning af dine børn i alderen 0 år og frem til skolestart i stedet for at benytte en plads i en kommunal institution, et selvejende dagtilbud eller i en privatinstitution. Du kan få økonomisk tilskud til den private pasning. 

Du kan som forælder ansøge om tilskud til privat pasning. 

Tilskuddets størrelse afhænger af:

  • hvor stor din månedlige udgift til børnepasning er
  • timetallet for pasning.

Du kan højest modtage tilskud for 75% af din udgift, men der er også et loft over det maksimale tilskud.

Tilskudssatser 2024

  • 6.242 kr. til børn i alderen 26 uger til 2 år
  • 4.169 kr. til børn i alderen 3 år til skolestart

Tilskudssatser 2023

  • 6.621 kr. til børn i alderen 26 uger til 2 år
  • 3.794 kr. til børn i alderen 3 år til skolestart

Pasningstilskuddet er fastsat på grundlag af fuldtidspasning, det vil sige 40 timer ugentligt og derover. Der ydes et reduceret tilskud til deltidspasning.

Inden du kan modtage tilskuddet skal følgende være opfyldt:

  • Du skal være bosat i Esbjerg kommune
  • Du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder og pasningsaftalen og den person, der skal passe barnet skal være godkendt af Esbjerg kommune
  • Du må ikke modtage fuldtids barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasning, til det barn der søges tilskud til

Læs mere om privat pasning

Ofte stillede spørgsmål