Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pædagogisk tilgang

I dagplejen arbejder vi efter de samme retningslinjer og den samme lovgivning som daginstitutionerne. Det vil sige, at vi arbejder med læreplaner, børnemiljøvurderinger, og at vi har en forældrebestyrelse. 

Vores læreplaner

I dagplejen arbejder vi med ”Styrket pædagogisk læreplan”, der beskriver, hvordan vi arbejder med børns læring, trivsel og udvikling ud fra fælles mål, rammer og værdier. Det er et pædagogisk redskab, der hjælper dagplejerne med at skabe et trygt læringsmiljø for børnene.

Hver dagplejer planlægger sin egen hverdag med fokus på børnegruppens læring, trivsel og udvikling. De mange dagplejehjem giver på hver deres måde forskellige læringsmiljøer og mulighed for forskellige tiltag.

Læs mere om de overordnede rammer her:

En digital dagpleje

I dagplejen bruger vi digitale redskaber i dagligdagen sammen med børnene.

Alle dagplejere har en iPad, som de bruger til at: 

  • Udvikle børnenes almene og digitale kompetencer
  • Sikre inklusion af børn med særlige behov
  • Dokumentere deres arbejde og hvad der sker i dagligdagen

Tilsynsrapporter

Førstehjælpsbevis

Nye forældre

Læs mere om det første præsentationsmøde, åbningstider, aflevering og hentning og om alt det andet praktiske.

Information til nye forældre

Dit barns hverdag

Få et indblik i en typisk dag i dagplejen og få svar på dine spørgsmål. Skal man medbringe egen mad? Tager dagplejen i legestue? Må der være dyr i dagplejehjemmet?

Læs om dit barns hverdag

Vores pædagogik

Dagplejen arbejder efter de samme retningslinjer som daginstitutionerne. Vi arbejder med læreplaner og børnemiljøvurderinger.

Læs om vores pædagogiske tilgang